Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil verejného obstarávateľa

Samospráva obce

P.č.

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Materiály

1.

Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v obci

1.4.2014

10.950,- €

INBAP s.r.o, Okulka 9/5
093 01 Vranov n.T
IČO: 44700751

Súhrnná správa za I. Q 2014 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako  1 000 eur podľa §9 ods. 9 a §99 ods.2 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.

Osvetlenie cintorína a osvetlenie komunikácie do osady GRUN

12/10/2012

19.085,38 €

O.S.V.O. comp, a. s.,
Strojnícka 18,
080 06 Prešov,
IČO: 36460141

Súhrnná správa za III. Q 2012 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako       1 000 eur podľa §102 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3.

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Slovenská Kajňa a výmena rozhlasového vedenia na osade GRUN

8/7/2013

13.078,62 €

O.S.V.O. comp, a. s.,
Strojnícka 18,
080 06 Prešov,
IČO: 36460141

Súhrnná správa za II. Q 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako       1 000 eur podľa §102 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky