Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Verejné zverejňovanie

Samospráva obce
Povinné zverejňovanie

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Objednávky

8/3/2017 P11 - Slov. Kajna PEH
2/2/2017 Objednávka ZŠ - vybavenie odborných učební ZŠ
7/6/2017 4/2017 DELPHIA s.r.o
29/5/2017 3/2017 DELPHIA s.r.o
29/5/2017 2/2017 DELPHIA s.r.o
28/2/2017 1/2017 Inž.agentúra Bľacha

5/6/2013

Objednávka 3/D/2013

4/8/2012

Objednávka 2/D/2012

Zmluvy, dohody

19/11/2018 Zmluva o grantovom účte - Prima Banka
24/1/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov TOPSET
24/10/2018 Zmluva o sprac.osobných údajov MADE
5/11/2018 Zmluva o dielo č.12/2018
17/9/2018 Zmluva o dielo č.01/08/2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov
7/8/2018 Zmluva o Municipálnom úvere č.71/008/18
2/7/2018 Zmluva č.128592 08U01
30/6/2018 Dodatok k zmluve o dielo - ENERGOTRADING
26/6/2018 Zmluva o poskytnutí finan.prostriedkov na záujm. vzd, detí
19/6/2018
18/6/2018 Zmluva o poskytovaní služieb - ULTIMA Ratio

Zmluva o dielo - GDPR
30/4/2018 Zmluva - XEROX
16/4/2018 Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.16/4/2018
28/3/2018 Zmluva o manaťmente verej. obstarávania
28/3/2018 Zmluva o dielo - triedený zber
14/3/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
14/12/2017 Zmluva č. SZN2018029
23/11/2018 Zmluva o dielo č.26/2017
20/9/2017 Dodatok č.1 - Made
14/9/2017 KZ - Tatranská mliekareň
30/8/2017 Kúpna zmluva - Agromix
25/8/2017 Dodatok č.1 - FÚRA
14/8/2017 Kúpna zmluva - SAD
7/6/2017 Kúpna zmluva A.Varga
18/5/2017 Darovacia zmluva - tankovací vozík
20/4/2017 Dodatok k zmluve Slovmas
20/4/2017 Nájomná zmluva č.01935/2016 PNZ
3/4/2017 Zmluva o dielo č.1/2017
13/3/2017 Darovacia zmluva - príves
16/2/2017 Kúpna zmluva - Ing. Hermanovský
13/2/2017 Dodatok T-Com pre MŠ
1/2/2017 Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - INNOGY

Zmluva o dielo - MUDr. Kočiš

21/12/2016

Zmluva ML audit

6/12/2016

Zmluva - ZO Jednota dôchodcov

23/10/2016

Zmluva o sprostredkovaní predaja rod. domu

Dodatok č.1 - DEUS

Príloha č.1 - DEUS

Zmluva o pripojení - DEUS

13/9/2016

Nájomná zmluva - LUX Velit

8/8/2016

Ukončenie nájomnej zmluvy - stacionár

27/7/2016

Zmluva o zabez. systému nakladania s odpadmi

29/6/2016

Dohoda o ukončení zmluvy - ZEO Slovakia

29/6/2016

Zmluva o budúcej zmlluve - SLOVMAS

13/6/2016

Zmluva o bežnom účte - Prima Banka

31/5/2016

Zmluva vodovod
Sl. Kajňa-Benkovce

9/5/2016

Zmluva o buducej zmluve - ZEO Slovakia

29/4/2016

Zmluva - Sekerka

29/4/2016

Dodatok č.1 - Fúra

26/4/2016

Zmluva o dielo č.02/2016
DANEX Plus s.r.o

25/4/2016

Zmluva CVČ Košice

22/4/2016

Zmluva CVČ Vranov

22/4/2016

Prvý municipálny úver
Zmluva o úvere 22/058/03
dodatok č.4

22/4/2016

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 22/049/09
dodatok č.4

22/4/2016

Municipálny úver - Univerzál
Zmluva o úvere 22/015/13
dodatok č.1

22/4/2016

Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č.22/004/16

22/4/2016

Zmluva o termínovanom úvere č.22/004/16

7/4/2016

Zmluvu o dielo – Výstavba miestnych komunikácii v obci k zverejneniu

4/4/2016

Kúpna zmluva - Sekerka

31/3/2016

Zmluva o dielo - Energotrading

29/3/2016

Zmluva DANEX
Rozpočet

8/3/2016

Zmluva M-Cup

18/2/2016

Mandátna zmluva - zateplenie kultúrneho domu

18/2/2016

Mandátna zmluva - výstavba miestnej komunikácie

5/1/2016

Zmluvu o dielo – č.4/12/2015

30/12/2015

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

10/12/2015

Mandátna zmluva TENDER

10/12/2015

Zmluva - Octigon

18/12/2015

Zmluva Atelier M

10.12.2015

Mandátna zmluva TENDER

10.12.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o dielo č.3/2015

Dodatok k zmluve č.1 Deus

8.9.2015

Kúpna zmluva - AGROMIX

8.9.2015

Zmluva o spolupráci PSK - čistenie ciest

17.8.2015

Zmluva o dielo - DANEX

4.8.2015

Nájomná zmluva - Stacionár

11.6.2015

Fúra - dodatok č.2

11.6.2015

Matrika-zmluva o požičke

11.6.2015

Prevádz. kanalizácie - W-Control

11.6.2015

Program. vyb. IFOSOFT

2.12.2014

Poľovníctvo

17.6.2014

Zmluva o dielo Danex

20.5.2014

Zmluva TOPSET

14.5.2014

Kúpna zmluva

7.11.2013

Kúpna zmluva 1, 2, 3, 4

2.10.2013

Zmluva Dexia Komunal 22/049/09 dod.č.3

2.10.2013

Zmluva o učte munic. úver Univerzal

2.10.2013

Zmluva o úvere 22/015/13 munic.uver Univerzal

2.10.2013

Zmluva o úvere 22/058/03 Prvý munic. úver

2.10.2013

Zmluva o úvere 22/058/03 dod.č.3

2.10.2013

Zmluva o úvere munic. Komunál

30.1.2013

Dodatok č.2 Topset

8.10.2012

Spoločenská zmluva

19.9.2012

KZ Coop Jednota

4.7.2012

Zmluva osvetlenie

4.7.2012

Zmluva KAHR

18.5.2012

Dodatok k zmluve
ZOD

18.5.2012

ZOD zmluva  

16.12.2011

Dexia banka

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky