Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VZN

Samospráva obce

Typ súboru

Veľkosť

Stiahnuť

Názov  -  Všeobecné záväzné nariadenie

463 kB
č.4/2017 - o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
6 MB
č.3/2017 - o miestnych daniach
5 MB
č.2/2017 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi

1 MB

č.9/2012 - o miestnom poplatku za komunálne odpady

2 MB

č.3/2016 - o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

1 MB

č.1/2015 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

666 kB

č.1/2014 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Slovenská Kajňa

1 MB

č.8/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

1 MB

č.7/2012 o miestnej dani za predajné automaty

1,4 MB

č.6/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

1,1 MB

č.5/2012 o miestnej dani za psa

1,9 MB

č.4/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti

6,2 MB

č.3/2012 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky