Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základná škola

Inštitúcie > Školstvo

Stupeň vzdelania:    ISCED 1
Dĺžka vzdelania:      4-ročná
Stupeň vzdelania:    ISCED 2
Dĺžka vzdelania:      5-ročná

Vyučovací jazyk:     slovenský jazyk
Študijná forma:      denná
Druh školy:             štátna

Predkladateľ:         Základná škola Slovenská Kajňa
Adresa:                   Slovenská Kajňa č.54   
IČO:                        37873342
Riaditeľka školy:   Mgr. Oľga Koudelková
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Marián Oľšav

Zriaďovateľ:  Obec Slovenská Kajňa
Adresa:   Slovenská Kajňa, 09402

  • Meno školy: Základná škola Slovenská Kajňa

  • Adresa školy: Slovenská Kajňa 54, 094 02

  • Telefón: 057/44941 52

  • Webová adresa: http://zsslovkajna.edupage.org/

  • Email školy: zsslovkajna@centrum.sk, zsslovkajna@gmail.com

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky